Társasházak és lakásszövetkezetek képviseletét vállaljuk, teljes körű ügyintézéssel!

A Mega Menedzser Ingatlankezelő Kft. tevékenysége budapesti társasházak és panel épületek közös képviseletének ellátása mellett kiterjed az új építésű társasházak, lakóparkok kezelésére is.

Kérésével, kérdésével állandóan elérhet bennünket. Számunkra nagyon fontos a tulajdonosok megfelelő tájékoztatása. Műszaki külsős szakembereink révén gyorsan és szakszerűen javítjuk ki a Társasház közös tulajdonú helyiségeiben hirtelen fellépő hibákat.

Amennyiben nincs megelégedve jelenlegi közös képviselőjével, vagy azt tapasztalja mehetnének jobban és legfőképpen hatékonyabban Társasháza dolgai, keressen meg bennünket, hívja kollégáinkat ajánlatkérés céljából.

Szolgáltatásaink

Gazdasági szolgáltatások

 • átlátható, naprakész, könyvelés,
 • az SZVB részére rendszeresen biztosítunk adatokat,
 • közös költség befizetésének folyamatos nyilvántartása tulajdoni hányadok szerint (a lakások és egyéb helyiségek szempontjából is),
 • bevételszámlák és kiadásszámlák költségnemenként,
 • tartalékszámlák beleértve a befektetéseket is, biztosítási károk bevételei,
 • a közös költség és elszámolási eredmények banki mozgásainak elkönyvelése,
 • a pontos befizetések felügyelet
 • a külön tulajdonra vonatkozó közműfelhasználás havi/negyedéves/éves elszámolása,
 • a közüzemi díjak év közbeni áremelése esetén javaslattétel a közös költség összegének - maximálisan az áremelés százalékos arányával megegyező mértékű – emelésére,
 • a rendkívüli fizetendők kiszámítása, fizetésére való felszólítás, megfizetésének ellenőrzése,
 • a társasház Éves Beszámolójának, elszámolásának elkészítése
társasház közös képvielő

Jelentkezzen, legyünk partnerek!

Képviseleti szolgáltatások

 • a Társasházi Törvényben megszabott közgyűlések előkészítése, megtartása,
 • javaslatok a Számvizsgáló Bizottság és a Tulajdonosok felé a következő évi költségvetésre és a közös költség összegére,
 • folyamatos kapcsolattartás a Számvizsgáló Bizottsággal, rendszeres riportok, melyből az SZVB pontos és folyamatos képet kap a társasház pénzügyi helyzetéről, a házban történt eseményekről, karbantartások, üzemeltetési feladatot ellátók ellenőrzéséről
 • rendszeres,- havi, negyed évenkénti- közmű-előleg és fogyasztás alapú elszámolás, közmű óraleolvasásokra alkalmazott módszer összetett: az üzemeltető által személyesen – előre a tulajdonossal egyeztetett időben – olvasva, e-mailen bejelenthető óraállások, a
 • társasházi web oldalon bejelenthető mérő állások, valamint az SzMSz-ben lefektetett szabályok szerint.
 • hátralékkezelés (kiemelten kezelendő a gyakorlati tapasztalatok alapján)
 • pénzügyi tervkészítés, kiadások és bevételek évközi követése,
 • SZMSZ felülvizsgálat (műkődési szabàlyzatok, házirend, tűzvédelmi házirend szükség szerinti elkészítése),
 • szolgáltatások beszerzése, versenyeztetés.
Jelentkezzen, legyünk partnerek!

Jelentkezzen, legyünk partnerek!

Irodai szolgáltatások

 • Irattárolás: a szükséges épületdokumentációk, könyvelési, pénzügyi bizonylatok, a társasház működése során keletkezett adatok rendszerezése, irattári tárolása
 • Ügyintézés: ügyféliroda fenntartása, ahol biztosított munkanapokon az ügyek intézése
 • Kommunikáció biztosítása: személyes kapcsolat a hét minden munkanapján, telefon, fax, e-mail, internet elérés folyamatos biztosítása
 • Irodahelyiség biztosítás
társasház közös képviselő

Jelentkezzen, legyünk partnerek!

Műszaki szolgáltatások

 • Átvétel után: műszaki bejárás, feladatok meghatározása,
 • Tervezett, megelőző karbantartások felülvizsgálata, ütemezése,
 • Eszközleltár
 • A házzal szerződött műszaki vállalkozók koordinálása
társasház kezelés

Jelentkezzen, legyünk partnerek!

Műszaki és társasházkezelői tevékenységek

A Mega Menedzser Kft. társasházkezelői tevékenysége során megrendelői számára, az adott társasház adottságainak pontos ismeretében

 • megtervezi/átvilágítja a szükséges megelőző karbantartásokat,
 • szükség szerint megversenyezteti a vállalkozókat – feltérképezi a költségcsökkentési lehetőségeket.
 • szükség szerint ellátja az üzemeltetési illetve gondnoki feladatokat.

Természetesen igényük esetén állunk rendelkezésükre egy személyes bemutatkozás, megismerés lehetőségének biztosítására akár a Társasházukban is.

társasház kezelés. közös képviselet, gondnoki és műszaki feladatok ellátása

Jelentkezzen, legyünk partnerek!

Biztosításközvetítés

A Mega Menedzser Kft. a társasházkezelés területén szerzett tapasztalatai alapján az épületbiztosítás megkötésére a társasházak számára a Generali-Providencia Biztosító Zrt.-t ajánlja. A két cég között létrejött szerződéses kapcsolat lehetőséget biztosít arra, hogy a társasházak kedvezményes díj ellenében vegyék igénybe a biztosító alábbi szolgáltatásait. Az általunk ajánlott biztosítás fedezete a közös tulajdonú épületrészeken kívül a magántulajdonú lakásokra is kiterjed az alábbiak szerint (a teljesség igénye nélkül):

 • Elemi károk: tűz, jégverés, földcsuszamlás, földrengés, árvíz, felhőszakadás
 • Beázás, csőtörés
 • Mélygarázsban tárolt gépjárműben tűz és víz által okozott károk
 • Üvegkárok
 • Mestervonal 0-24: csőtörés, dugulás, üvegkár esetén a biztosító szakembereket küld ki a nap 24 órájában a gyors hibaelhárítás végett
 • Felelősségbiztosítás: a Társasház lakói által a lakás használatból fakadó, egymásnak és másoknak okozott károkat téríti.

A fentiek alapján a tulajdonostársaknak nem szükséges külön épületbiztosítással rendelkeznie a saját lakásukra vonatkozólag, hiszen ezen költséget a közös költségben megfizetik. Amennyiben valamely tulajdonostárs már rendelkezik meglévő épületbiztosítással, azt ildomos megszüntetnie, mivel a Polgári Törvénykönyv kizárja a kettős vagyonbiztosítás lehetőségét. Így elegendő csupán ingóságbiztosítással rendelkeznie.

társasház közöképviselő

Jelentkezzen, legyünk partnerek!